Oglądasz posty wyszukane dla hasła: Etyka deontologiczna

Temat: zaliczenie z filozofii
normatywno-prawny nie jest pleonazmem, ponieważ te wyrazy nie oznaczają tego samego. Słowo prawny zawiera w sobie znaczenie normatywny, ponieważ każde prawo opiera się na normie. Natomiast jest mnóstwo norm nieuregulowanych prawnie, większość moralnych, np. nienawiść - jest to norma moralna negatywna, ale nie ma przepisu prawnego dotyczącego nienawiści. Te słowa nie są tożsame.

Poprawną odpowiedzią było: DEONTOLOGICZNO-ETYCZNY, ponieważ deontologiczny zawiera w sobie znaczenie etyczny.
Tą odpowiedź po zaliczeniu wskazał prof. Wawrzyniak.Temat: ETYKA

Aha,ktos wie cos o podmiocie moralnym u Kanta??Czy to jest moze to,co jest opisane w notatkach jako paradygmat deontologiczny etyki obowiazku?

ja pisałem pracę z Kanta do badyla na ćwiczenia i nie mam pojęcia o co tej babie chodzi. trzeba będzie improwizować na egzaminie


Temat: David Friedman w Trójce
Co prawda nie czytałem książek Friedmana, ale wydaje mi się, że Friedman mógłby nam przysporzyć trochę zwolenników wśród ludzi, których nie przykonuje etyczne (deontologiczne?) podejście Rothbarda. Inna sprawa, że ze Szkoły Austriackiej też można argumenty utylitarystyczne wyciągnąć, ale mało kto się na tym skupia w literaturze czysto libertariańskiej (nie stricte ekonomicznej).Temat: Co jest po drugiej stronie
Moralność nie może być względna. Musi być uniwersalna. Inaczej co to by była za moralność.

Ale moralność to nie musi być coś w rodzaju dekalogu stosowanego.

Podobają mi się np wszystkie etyki tzw. deontologiczne, które szukają odpowiedzi na pytanie o to, co jest moralne w jakiejś rozumowej zasadzie postępowania. A więc, zakładają, że istota, która będzie podmiotem owej zasady jest istotą rozumną i potrafi podporządkować swoje postępowanie nakazom rozumu.

Np. Kant. Postępuj tak, byś mógł zawsze chcieć by zasada twojego postępowanie stała się uniwersalnym prawem.Temat: ETYKA
Aha,ktos wie cos o podmiocie moralnym u Kanta??Czy to jest moze to,co jest opisane w notatkach jako paradygmat deontologiczny etyki obowiazku?
Temat: David Friedman w Trójce

wydaje mi się, że Friedman mógłby nam przysporzyć trochę zwolenników wśród ludzi, których nie przykonuje etyczne (deontologiczne?) podejście Rothbarda.

Możliwe, jest pytanie czy to wystarczająca "klientela"?Temat: Systemy etyczne
Rozumiem, że w tej książce znajdę informacje na temat takich systemów etycznych jak: eudajmonistyczne, deontologiczne, społeczne itd.?
Temat: Sylabus - etyka społeczna
Oto nowa wersja sylabusa z podanymi lekturami egzaminacyjnymi.

----

Joanna Górnicka-Kalinowska
UW
Program wykładu z etyki społecznej (Socjologia 08-09, 3-ci rok)
l .Podstawowe pojęcia i podziały. Socjologia moralności, psychologia moralna, etyka normatywna. Ocena i opis.
2. Poziomy refleksji: Moralność jako zjawisko społeczne lub psychologiczne Różne konotacje dobra Moralistyka Uzasadnianie systemów wartości: metafizyka (ew.religia), natura,
umowa społ., intuicja Analiza języka moralnego (metaetyka) i Epistemologia moralna: wartość logiczna sądów moralnych. 4 Status wartości: relatywizm- absolutyzm, subiektywizm-obiektywizm 5. Przedmiot oceny moralnej. Podmiot (intencje, motywy, racje) - działanie - skutki (ew
adresat). Etyki deontologiczne i konsekwencjalistyczne.
6 Wielkie tradycje filozofii moralnej. Etyka cnoty (perfekcjonizm moralny) a etyka relacji m ludzkich (e.społeczna). Różne obszary filozofii moralnej: e. cnoty, e. obowiązku, e. uprawnień, e teleologiczna, e. a religia.
? Rys historyczny. Klasyczne rozstrzygnięcia teorii moralnych.
7. l Starożytne etyki cnoty. (Od mitu do logosu, od techne do praxis). Współczesna etyka cnót
• Caritas jako podstawa etyki chrześcijańskiej i. Etyka przyjemności (Epikur, Oświecenie, utylitaryzm) 1 4, Etyka obowiązku (Kant, Hare)
5 Etyka uprawnień (Locke, Rawls, Hart, Dworkin, prawa człowieka) 7.6 Etyka kontraktu moralnego (umowa społeczna)
>. Główne problemy etyki społecznej: sprawiedliwość, wolność, użyteczność, tolerancja, zagadnienia bioetyczne, kara, odpowiedzialność.
Współczesne spory w etyce społecznej: liberalizm, marksizm, t.praw, feminizm, komunitaryzm, utylitaryzm

Literatura:
Arystoteles, Eyka nikomachejska, k s. 2
R Tokarczyk .Hobbes s. 250-298.
I. Kant Uzasadnienie metafizyki moralności, r. 2
J. St. Mill, Utylitaryzm, r.2 oraz O wolności (tamże)
J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, paragr. 1-6
R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, r.3
J Waldron Prawa (w) Przewodnik po filozofii politycznej (red. Ph.Pettitt...) Przewodnik po etyce, red P. Singer, rozdz. 20, 25, 32, 34

Dodatkowo:
J Hołówka, Etyka w działaniu
W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna
Alasdair MacIntyre, Krótka historia etyki (fragmenty)
Temat: Sylabus - etyka społeczna
W związku z tym, że na dzisiejszym wykładzie ilość dostępnych sylabusów była zdecydowanie niewystarczająca, zeskanowałem ten, który wziąłem:

------------------

Joanna Górnicka-Kalinowska
UW

Program wykładu z etyki społecznej (Socjologia 08-09. 3-ci rok)
l .Podstawowe pojęcia i podziały. Socjologia moralności, psychologia moralna, etyka normatywna. Ocena i opis.
2. Poziomy refleksji: Moralność jako zjawisko społeczne lub psychologiczne
Różne konotacje dobra
Moralistyka
Uzasadnianie systemów wartości: metafizyka (ew.religia), natura,
umowa społ., intuicja
Analiza języka moralnego (metaetyka)
3. Epistemologia moralna: wartość logiczna sądów moralnych.
4. Status wartości: relatywizm- absolutyzm, subiektywizm-obiektywizm
5. Przedmiot oceny moralnej. Podmiot (intencje, motywy, racje) - działanie - skutki (ew.
adresat). Etyki deontologiczne i konsekwencjalistyczne.
ó.Wielkie tradycje filozofii moralnej. Etyka cnoty (perfekcjonizm moralny) a etyka relacji m-ludzkich (e.społeczna). Różne obszary filozofii moralnej: e. cnoty, e. obowiązku, e. uprawnień, e. teleologiczna, e. a religia.
7. Rys historyczny. Klasyczne rozstrzygnięcia teorii moralnych.
7.1. Starożytne etyki cnoty. (Od mitu do logosu, od techne do praxis). Współczesna etyka cnót.
7.2. Caritas jako podstawa etyki chrześcijańskiej
7.3. Etyka przyjemności (Epikur, Oświecenie, utylitaryzm)
7.4. Etyka obowiązku (Kant, Hare)
7.5 Etyka uprawnień (Locke, Rawls, Hart, Dworkin, prawa człowieka)
7.6 Etyka kontraktu moralnego (umowa społeczna)
8. Główne problemy etyki społecznej: sprawiedliwość, wolność, użyteczność, tolerancja, zagadnienia bioetyczne, kara, odpowiedzialność.
9. Współczesne spory w etyce społecznej: liberalizm, marksizm, t.praw, feminizm,
komunitaryzm, utylitaryzm
Literatura:
J.Hołówka: Etyka w działaniu
W.Kymlicka: Współczesna filozofia polityczna
Przewodnik po etyce
Przewodnik po filozofii politycznej

---------------------

Aby uniknąć pytań: Tak, w sylabusie jest błąd. Etyka jest przedmiotem dla 4 roku.
Temat: NOTATKI FILOZOFIA- KOMPENDIUM
Utylitaryzm:
J.S. Mill(1806-1873)
Jeremy Bentham (1749- 1832)
Indukcja:
Indukcja przez wyliczenie
Mill’owskie pojęcie indukcji (Mill radykalny empirysta):
„w każdym badaniu wychodzimy od czystego doświadczenia bez przesłanek teoretycznych(tabula rasa)”
5 tabel indukcji:
1)kanon zgodności / kanon zgody

Poprzednik ABC abc następnik }
ABD abd } przesłanki
ADC adc }
A stale poprzedza a wniosek/konkluzja
↘ to
A jest przyczyną a : pod warunkiem, że układy poprzednika są zgodne pod względem A a następnika pod względem a
2)kanon różnicy:

Poprzednik (P) Następnik (N)
ABC  abc
BC  bc
A stale poprzedza a to A jest przyczyną a

3)kanon różnicy i zgodności
ABC  abc
ABD  abd
ACD acd
BE be
CE ce

Wniosek: A stale poprzedza a
4)kanon zmian towarzyszących:
ABC  abc
A₁BC  a₁bc
Modyfikacja
5)Kanon reszt:
BA  ba
B stale poprzedza b to:
A stale poprzedza a

Podstawowy zarzut Millowskiej indukcji:
Kanony SA niekonkluzywne; nie dają nam podstaw do tego aby można je było stosować w przyszłości(niska moc prewidystycznaprzykład meteorologia)

Stanowisko Mill’a:
Eksperymentalizm; przyczyna jako warunek dostateczny skutku
Problem to jeśli większa liczba przyczyn lub okoliczności to indukcja Mill’a staje się na powrót enumeracyjna-związek z rachunkiem prawdopodobieństwa

Praktyczne osiągnięcia Mill’a i utylitaryzmu:
-przeciwstawia się etyce deontologicznej (etyka powinności –sformułował ją Comte)- nie ma nic wspólnego z rachunkiem utylitarycznym- pozwala on obliczać jakie działania przyniosą jak największą liczbę dobra ludziom.
Utylitaryści twierdzą, że powinnyśmy waluryzować dobro przyniesione ludziom.

c.d.n ->ruch radykalnych demokratów
Temat: co na III rok lek?
Mam prośbę do starszych Kolegów, które z książek warto mieć, czy pożyczyć na III rok lek? Bo mam możliwość kupic już od kogos i nie wiem co się przyda

I Higiena z ekologią i żywienie /semestr V i VI/
* Marcinkowski J.: Podstawy higieny. 1997
* Zakrzewszki S.F.: Podstawy toksykologii środowiska. 1997
* Kurnatowska A.: Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. 1997
* Rejmer P.: Podstawy ekotoksykologii. 1997
* Szewczyński J., Skrodzka Z.: Higiena żywności. 1994
Brzozowski: Elementy przyrodnicze w ochronie zdrowia człowieka /skrypt do ćwiczeń /

II Etyka /semestr V/
Kielanowski T.: Etyka i deontologia lekarska.
Olejnik S.: Etyka lekarska.
Zbiór zasad etyczno-deontologicznych polskiego lekarza.
Gillon R.: Etyka lekarska - problemy filozoficzne.
Beauchamp T. L.: Zasady etyki medycznej.

III Genetyka molekularna /semestr V/
Węgleński P. /red./: Genetyka molekularna.
Boczkowski K.: Zarys genetyki medycznej.
Friedman J.: Genetyka.
Connor M., Ferguson- Smith M.: Podstawy genetyki medycznej.
Wojcierowski J.: Genetyka molekularna.
Gajewski W.: Genetyka ogólna i molekularna.

IV Epidemiologia /semestr VI/
Jędrychowski W. /red./: Epidemiologia, wprowadzenie i metody badań. 1999
Jabłoński L.: Epidemiologia – podręcznik dla lekarzy i studentów. 1999
Jabłoński L. /red./: Sanologia – nauka o zdrowiu społeczeństwa. 1998
Jabłoński L., Karwat I. /red./: Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych. Podręcznik dla studentów nauk medycznych pielęgniarskich studiów licencjackich. 2002

V Patofizjologia /semestr V i VI/
* Guzek J.: Patofizjologia człowieka w zarysie. 2002
* Zahorska-Markiewicz B.: Patofizjologia kliniczna dla studentów medycyny. 2001
* Maśliński S., Ryżewski J. /red./: Patofizjologia. 2002
* Januszewicz W., Kokot F. Interna. 2001
* Lilly L.S.: Patofizjologia chorób serca. 1996
Guzek J., i inni /red./: Podręcznik do ćwiczeń laboratoryjnych z fizjologii patologicznej. 1985

VI Mikrobiologia lekarska i immunologia podstawowa /semestr V i VI/
Virella G.: Mikrobiologia i choroby zakaźne.
Zaremba M. L., Borowski J.: Mikrobiologia lekarska.
Kańtoch M.: Wirusologia lekarska.
Collier L., Oxford J.: Wirusologia.
Roitt I. M..: Immunologia.
Jakóbisiak M.: Immunologia.

VII Patomorfologia /semestr V i VI/
* Groniowski J., Kruś S. /red./: Podstawy patomorfologii. 1991
* Stachura J., Domagała W.: Patologia znaczy słowo o chorobie. T. I i II.
* Parafinuk W.: Patomorfologia. 1999
* Kurnatowski A.: Histopatologia ogólna. 1984
* Groniowski J, Biczyskowa W.: Atlas patologii mikroskopowej. 1973
* Domagała W. i wsp.: Tajemniczy świat chorych komórek człowieka. 2000
* Kruś S. /red./: Patomorfologia kliniczna.
* Anderson W.D.A.: Patologia. T. I i II. 1966
* Zollinger H.U.: Anatomia patologiczna. 1977
* Kruś S.: Patomorfologia nerek. 1986
* Kruś S.: Patomorfologia wątroby. 1986
* Kruś S.: Patomorfologia serca. 1990
* Małdyk E. /red./.: Patomorfologia chorób tkanki łącznej. 1981
* Wasiutyński A. /red./.: Patomorfologia płuc. 1978
Kruś St.: Anatomia patologiczna.

VIII Farmakologia i toksykologia /semestr VI/
* Wielosz M.: Farmakologia kliniczna. 2001
* Danysz A.: Farmakologia i toksykologia. 2004
* Kostowski W. /red./: Farmakologia. 2004
* Wielosz M./red./: Receptura.

IX Propedeutyka chorób dzieci /semestr V i VI/
* Kubicka K. /red./: Pediatria.
* Nowak S.: Propedeutyka pediatrii.
* Górnicki B., Dębiec B., Baszczyński J.: Peditria. t. I i II
* Kopczyńska-Sikorska J.: Diagnostyka rozwojowa dzieci i młodzieży.
* Kopczyńska-Sikorska J.: Biologiczne układy odniesienia w pediatrii.
* Wolański N.: Rozwój biologiczny człowieka.
Bogdanowicz J.: Fizjologia rozwojowa dziecka.
Szajner-Milart I., Papierkowski A.: Choroby wieku rozwojowego

X Propedeutyka chorób wewnętrznych /semestr V i VI/
Szczeklik E.: Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych.
Kokot F. /red./: Choroby wewnętrzne.
Tatoń J.: Diagnostyka internistyczna.Temat: "Kultura cnoty - cnoty kultur" - Program
KULTURA CNOTY – CNOTY KULTUR
Program konferencji
10-11 maja 2007
Collegium Europaeum Gnesnense

Obrady odbywają się w budynku Collegium Europaeum Gnesnense (CEG)

10 maja 2007 r. (czwartek)

9.00 – 10.30 – Uroczyste otwarcie konferencji oraz wykład inauguracyjny (Aula CEG)

10.30-12.30 – Obrady plenarne: Cnota a narodziny kultury nowoczesnej (s. 2.06)
1. Wojciech Sajkowski (UAM), Teoria cnoty jako moralna podstawa dla nowożytnego ideału honnête homme’a.
2. Dominika Skutnik (UwB), Sentymentalna dekonstrukcja cnoty – na podstawie „Pawła i Wirginii” Bernardina de Saint-Pierre’a.
3. Joanna Szpendowska (UAM), Niecnotliwych myśli markiza De Sade uwarunkowania i konsekwencje.
4. Joanna Skwara (UAM), Agreeableness and amiability – virtue and its pretence in the novels of Jane Austen.
12.30-13.00 - Przerwa na kawę.

13.00 – 15.00 – Obrady w sekcjach. Po referatach przewidziany czas na dyskusję.
Sekcja I: Archeologia cnoty (s. 2.06)
1. Aleksandra Krauze, (KUL), Od antycznej Pietas do wczesnochrześcijańskich przedstawień orantów.
2. Przemysław Waszak (UMK), Mistrzowie nadreńscy – dysputa na gruncie filozofii, mistyki i sztuki.
3. Jolanta Kusiak (UAM), „Cnota jest nauką dobrego życia”. O szesnastowiecznym traktacie Hermana Schottena Vita honesta, sive virtuti.
4. Tomasz Kowalski (UAM), Cnota towiańczyków.
Sekcja II: Cnota a inne kategorie kultury (s.1.34)
1. Stanisław Krawczyk (UAM), A hard way to virtue. Envy in the Western culture.
2. Tomasz Ewertowski (UAM), Cnoty literaturoznawcy – deontologiczne implikacje metodologii literaturoznawczych.
3. Miłosz Puczydłowski (UJ), Pojęcie cnoty a zjawisko tragiczności.
4. Mikołaj Ratajczak (UAM), Understanding as virtue: „atopon”, ethics, hermeneutics.
15.00 – 17.00 – Przerwa obiadowa

17.00 – 19.00 - Panel dyskusyjny z udziałem dyrektorów MISH i AAL z Polski oraz z zagranicy: Możliwości rozwoju międzynarodowej współpracy w ramach liberalnej edukacji (aula CEG).

20.30 – Bankiet (s. 2.01)

11 maja 2007 r. (piątek)

10.00 – 12.00 – Obrady w sekcjach. Po referatach przewidziany czas na dyskusję.

Sekcja I: Cnota a polityka (1.34)
1. Paulina Stok- Stocka (USz), O cnocie patriotyzmu w Chorwacji Tudjmanowskiej - na podstawie prozy Dubravki Ugreąić.
2. Łukasz Fleischerowicz (UAM), W poszukiwaniu cnoty językowej w kulturze i subkulturach ostatnich lat Jugosławii. Perspektywa serbska.
3. Alina Mróz (UMK), „Makdonaldyzacja” polskich cnót obywatelskich na przykładzie Preambuły do Konstytucji RP z 2.04.1997 r. drogą do politycznej pornografii?
4. Filip Przytulski (USz), W służbie rewolucji czyli o cnocie według Włodzimierza I. Lenina.
Sekcja II: . Cnota a problemy społeczne przełomu wieków (2.06)
1. Agnieszka Kurzemska (UJ), Narcyz w post-polis, czyli o potrzebie cnoty we współczesnej przestrzeni publicznej.
2. Marcin Polakowski (UMK), Harmonia czy pęknięcie – w poszukiwaniu cnót ponowoczesnego społeczeństwa rynkowego.
3. Marcin Maliszewski, (UG), W poszukiwaniu wspólnoty, czyli Alasdaira MacIntyre’a kłopoty z barbarzyńcami.
4. Łukasz Wiśniewski (UAM), W stronę minimalistycznej etyki medycyny – neurochirurgia a fenomenologia medyczna A. Kępińskiego.
12.00 – 12.30 – Przerwa na kawę.

Sekcja I: Cnota w kulturach świata (1.34)
1. Agata Smilgin (UAM), Cnotliwe życie Egipcjanina.
2. Juliusz Iwanicki (UAM), Agata Renans (UAM), Aksjologia hinduizmu a europejskie pojęcie cnoty.
3. Michał Kuź (UAM), Islam i chrześcijaństwo – rozbieżność cnoty.
4. Aleksandra Patyna (UAM), Cnotliwa muzułmanka.
Sekcja II: Cnota a zjawiska kultury przełomu wieków (2.06)
1. Paulina Krześniak (UW), Przezroczystość jako cnota w dramacie Sarah Kane pt. Miłość Fedry.
2. Ewa Julianna Kwidzińska (USz), O problematyce kategorii cnoty w najnowszej dramaturgii polskiej.
3. Joanna Szwechłowicz (UAM), Przebojowa, odważna, słodka? Nowe cnoty kobiece i ich przedstawienia w kulturze masowej.
4. Anna Topolska (UAM), Fotografia wojenna – pomiędzy estetyką a etyką.
5. Maciej Frąckowiak, Piotr Luczys (UAM), YouTube, czyli cnota w punktach: o zasadzie „keep it rating”.

14.30 – Zakończenie konferencji.
15.00 - Obiad